Menu
Preşedintele raionului Hânceşti susţine Votul Uninominal

Preşedintele raionului Hânceşti susţine Votul…

Ghenadie Buza, preşedintele raionului Hânceşti, pr...

Informaţi vizavi de drepturile lor

Informaţi vizavi de drepturile lor

Membrii de sindicat – informaţi vizavi de drepturi...

„Crăiţele” exersează acum în „Casa mare”

„Crăiţele” exersează acum în „Casa mare”

Recent, ansamblul folcloric „Crăiţele”al Casei de ...

Importanţa promovării folclorului autentic moldovenesc

Importanţa promovării folclorului autentic mo…

Folclorul autentic – în vizorul conducătorilor col...

S-a autosesizat organizând un control în Drăguşenii Noi!

S-a autosesizat organizând un control în Drăg…

Direcţia raională Asistenţă Socială şi Protecţie a...

La o cafea cu Mihail Cocervei

La o cafea cu Mihail Cocervei

„Numărul persoanelor cu tuberculoză rezistentă în ...

Activitatea poliţienească în cadrul unei Conferinţe internaţionale   

Activitatea poliţienească în cadrul unei Conf…

„Activitatea polițienească comunitară este o activ...

A chemat nejustificat Salvarea

A chemat nejustificat Salvarea

Amendat, pentru că a chemat nejustificat Salvarea ...

Premiul Mare la concursul cercurilor dramatice

Premiul Mare la concursul cercurilor dramatic…

Tinerii actori din Mingir – Premiul Mare la concur...

Un nou proiect educaţional benefic

Un nou proiect educaţional benefic

„Resurse educaţionale deschise” (RED)- un nou proi...

Poluat de reziduuri de la o construcţie din preajmă?!

Poluat de reziduuri de la o construcţie din p…

Deşeurile deversate în parcul de la izvor au scos ...

S-a înecat în iazul din grădina bunicilor

S-a înecat în iazul din grădina bunicilor

Un copil de patru ani s-a înecat în iazul din grăd...

Ziua Internațională a Pădurilor

Ziua Internațională a Pădurilor

„Hânceşti-Silva” va întreprinde activităţi de susţ...

Centrul de Informare al UE – lansat la Biblioteca raională

Centrul de Informare al UE – lansat la Biblio…

Ieri, în cadrul Bibliotecii publice raionale „ÎPS ...

Lunarul educaţiei timpurii

Lunarul educaţiei timpurii

Lunarul educaţiei timpurii – în toate grădiniţele ...

Revoltaţi pe activitatea asistentului social

Revoltaţi pe activitatea asistentului social

Adeseori imperfecţiunea legislaţiei noastre, dar ş...

"Muzica nu se naşte într-o singură zi..."

"Muzica nu se naşte într-o singură zi...…

La o cafea cu Mihai Florea, profesor de acordeon, ...

Căzut cu moarte de erou

Căzut cu moarte de erou

Miting de comemorare şi turneu de mini-fotbal, în ...

„Votul uninominal va asigura depăşirea problemelor şi crizelor politice”

„Votul uninominal va asigura depăşirea proble…

Alexandru BOTNARI, primarul oraşului Hânceşti, vic...

Prev Next

Interviu cu academicianul Ion Toderaș

Interviu cu academicianul Ion Toderaș

S-a dăruit o viață pe deplin cunoaşterii adevărului ştiinţific

 

Interviu cu academicianul și directorul Institutului de Zoologie, Ion Toderaș

Academicianul Ion Toderaş, savant bine cunoscut comunităţii ştiinţifice internaţionale, s-a născut  la 17 august 1948, în satul Logăneşti. A absolvit Școala medie nr. 1 din or. Hânceşti (1966), după care a urmat Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova (1971), doctorantura la Institutul de Zoologie al AŞM (1976) - teza de doctor în biologie susţinută la Universitatea I.I. Mecinicov (Odessa - 1979), postdoctoratul la Institutului de Zoologie al AŞ din Rusia, Sankt-Petersburg (1986-1987) - teza de doctor habilitat în biologie susţinută în Institutul de Zoologie al A.Ş. Federaţia Rusă (Sankt-Peterburg - 1991), profesor universitar (1991), titlul onorific „Magna cum Laude ULIM” (1993), membru corespondent al AŞM (2000), membru titular al AŞM (2007), Membru de Onoare al Academiei Române  (2016).  Ajuns la onorabila vârstă de aproape 70 de ani, Ion Toderaș s-a oferit cu plăcere să acorde un interviu ziarului nostru.

 

-Și, totuși, cum a început cariera academicianului Ion Toderaș, băștinaș al raionului Hâncești?

-După absolvirea facultăţii, probabil, pentru pasiunea ambiţioasă manifestata în descifrarea tainelor biologiei, am fost angajat în cadrul Institutului de Zoologie Experimentală şi Fiziologie al AŞM, actualmente Institutul de Zoologie al AŞM. M-am inclus în activitatea ştiinţifică cu perseverenţă şi dăruire pentru cunoaşterea naturii, deoarece îmi plăcea foarte mult, străbătând pas cu pas treptele afirmării ştiinţifice, dând prioritare zoologiei, hidrobiologiei, ecologiei funcţionale şi ecofiziologiei animale. Pornind de la aprofundarea în unele discipline biologice de mare însemnătate teoretică şi practică,  am reuşit în premieră să aplic în studierea ecosistemelor acvatice principii trofodinamice, metode şi modele matematice, care mi-au permis să obţin date originale privind bilanţul energetic total al speciilor dominante de chironomide, să determin intensitatea fluxului de energie în populaţiile larvelor acestora şi să relev rolul lor funcţional în procesele de autoepurare a apelor şi convertire a substanţelor organice din ecosistemele acvatice. În premieră pentru ştiinţa de atunci, am argumentat experimental doctrina teoretică privind interconexiunea între creştere, metabolism energetic şi nutriţie. De asemenea, am efectuat estimarea comparativă a metodelor de evaluare a producţiei speciilor comune de hidrobionţi. 

 

- Cunoaștem faptul că, cercetarea continuă, dar și aprofundarea teoretică ulterioară v-au permis lansarea unei noi direcţii ştiinţifice – Biogeochimia ecofiziologică a animalelor.  Ce noi perspective a deschis această pentru domeniul științei?

-Această direcție a deschis noi perspective vizând fundamentarea unor principii necunoscute în cuantificarea funcţionării populaţiilor de animale poichiloterme în ecosistemele acvatice şi cele terestre. Validitatea şi probitatea acestei direcţii ştiinţifice este asigurată de Şcoala ştiinţifică a Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova, fondată de academicianul M. Iaroşenco, la care evident am contribuit şi eu, continuând împreună să-i sporim dezvoltarea. Aici aș remarca că sunt mândru de investigaţiile discipolilor mei, și anume, lucrări de pionerat în domeniul cuantificării rolului funcţionării biogeochimice a populaţiilor de organisme în ecosistemele acvatice, stabilirii legităţilor succesionale de bază ale comunităţilor de hidrobionţi în ecosistemele acvatice, acvaculturii intensive, monitoringului ecologic integrat, bioenergeticii relaţiilor în sistemul parazit – gazdă, modelării matematice şi utilizării sistemelor informaţionale în estimarea şi pronosticarea productivităţii secundare în ecosistemele continentale şi marine. De activitatea Şcolii Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova sunt strâns legate problemele care vizează studierea particularităţilor tipologice ale ecosistemelor acvatice din Moldova, legităţilor proceselor fizico-chimice şi biologice, elaborarea bazelor ştiinţifice de sporire a productivităţii biologice, ocrotirea ecosistemelor acvatice de poluare, degradare ş. a. În cadrul acestei Şcoli, evident și cu participarea mea, au fost editate  monografii, cărţi, comunicări şi obţinute brevete de invenţie. Anume pentru fondarea acestei noi direcţii ştiinţifice şi şirul de brevete medaliate cu aur, premii speciale la Saloanele Internaţionale am fost nominalizat ca Inventator al Anului şi apoi cu Premiul şi Medalia de Aur al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea  Intelectuală (2007).

 

-Apropo, spuneați mai sus de discipolii dvs. Ce principii și valori încercați să insuflați tinerilor specialiști în explorarea insistentă a domeniului științific?  

-Am acordat întotdeauna o deosebită atenţie pregătirii tinerilor specialişti competitivi şi de înaltă calificare, insuflându-le totodată, discipolilor mei pasiune și perseverență pentru activitatea de cercetare şi studiere în domeniul biologiei. Respectiv, astăzi am cca 90 de specialişti licenţiaţi şi masteranzi în domeniul  Zoologiei, Hidrobiologiei şi Ecologiei, dintre care cca 50 au absolvit sau îşi continuă cu succes studiile de doctorat şi postdoctorat în ţară şi străinătate. Totodată, au susţinut teze 38 de competitori: 28 teze de doctor în biologie şi 10 teze de doctor habilitat, dintre care deţin titlul ştiinţifico-didactic de profesor 6 persoane. Mă bucur nespus pentru succesele lor, cu mulți dintre care colaborez până astăzi, și evident, sunt mândru, ca cândva am contribuit la creșterea lor profesională.

 

-Cu alte cuvinte, concomitent cu activitatea științifică ați desfășurat și o activitate didactică, educând o viitoare generație de cercetători, dar și editând un șir de manuale, dar și cercetări științifice.

-Da, aveți perfectă dreptate. Alături de alţi colegi de ai mei, am contribuit la optimizarea relaţiilor învăţământ-educaţie - cercetare prin îmbinarea armonioasă a activităţii de cercetare cu activitatea didactică, folosind în comun baza tehnico-materială a Universităţii de Stat din Moldova (USM) şi a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UnAŞM), cu cea a Institutului de Zoologie, realizând specializarea profesională a studenţilor într-un institut de cercetare de profil, elaborând programe analitice sau editând cursuri, manuale, indicaţii metodice, caiete de lucrări practice şi alte materiale didactice. Totodată, cercetările și studiile mele în domeniul științific le-am materializat în peste 540 de lucrări ştiinţifice, inclusiv peste 25 de monografii şi manuale, 20 de lucrări didactice, 40 de brevete de invenţie, care sper foarte mult să fie de un real folos viitoarelor generaţii.

 

-Pe parcursul anilor, ați desfășurat mai multe activităţi comune de cooperare cu instituţiile de cercetare şi de învăţământ superior din Romania. V-aș ruga să vă referiți puțin la acest capitol.

-Semnificativă a fost colaborarea mea directă cu Institutul de Biologie al Academiei Române, la programul vizând influenţa factorilor antropici asupra ecosistemelor acvatice din Delta Dunării.  În decursul mai multor ani au fost conjugate eforturile cercetătorilor Institutului de Zoologie al AŞM şi Institutului de Biologie al Academiei Române în scopul realizării unui amplu program de cercetare, instruire şi reciclare a cadrelor în domeniul ecologiei acvatice, iar lucrarea editată în comun în anul 1999 ”Ecologia microorganismelor acvatice”, semnată de autorii: Maria Negru, Doina Ionică, Dorina Nicolescu, Alexandra Simon-Gruiţă, inclusiv și de mine, reprezintă rodul unei îndelungate şi susţinute cooperări. Este de remarcat și contribuţia savanților noștri la organizarea investigaţiilor comune ale Institutului de Zoologie al AŞM cu Universitatea ”Al. I. Cuza” – Iaşi, România, găzduite de Staţiunea Biologică Potoci, care a asigurat posibilitatea efectuării unor aplicaţii prin utilizarea dotărilor şi mijloacelor constituite în timp: nava de cercetări ,,Emil Racoviţă”, batiscaful ”I.S.I” şi ferma salmonicolă flotabilă de pe lacul Bicaz. Rezultatele obţinute au fost reflectate în culegerea de lucrări, în 2 volume ,,Lacurile de acumulare din România”, care cuprind o paletă largă de probleme privind impactul ecologic al  activităţilor antropice asupra lacurilor  de acumulare, metodologia de abordare, criterii de analiză a troficităţii şi potenţialul bioproductiv în condiţii naturale şi dirijate. Totodată, am participat, în calitate de coordonator şi executor la realizarea cu succes a proiectelor internaţionale MIS ETC 1150 ”Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity of Prut river” şi MIS ETC 1676 ”Cooperare interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos” din cadrul Programului UE-Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova  2007-2013.

 

-Totodată, cunoaştem faptul că începând cu luna noiembrie, anul trecut, aţi fost ales în calitate de membru de onoare al Academiei Române, fiind primul şi unicul biolog din Moldova, onorat de acest titlu pentru excelenţă ştiinţifică. Ce are de câştigat ţara noastră din aceasta şi ce proiecte comune aţi reuşit deja să implementaţi? 

-Acest titlu este în primul rând pentru mine, familia şi rudele mele o onoare deosebită, în al doilea rând, cunoscând evoluţia domeniului ştiinţific din România, cu care după cum v-am remarcat mai sus, am colaborat pe parcursul mai multor ani, evident, că a avut şi va avea de câştigat şi pe viitor mult atât Moldova, cât şi raionul Hânceşti, al cărui băştinaş sunt. V-am enumerat anterior doar câteva proiecte din lista celor mai relevante lucrări realizate în cadrul colaborării cu universităţile şi instituţiile de cercetare din România, unele dintre care au continuitate şi până în prezent. În acelaşi context, prin intermediul ziarului Dvs., aş aduce sincere mulţumiri tuturor colegilor mei care îmi apreciază munca, inclusiv întregului colectiv al Institutului de Zoologie al AŞM şi conducerii de vârf a AŞM. Nu, în ultimului rând, exprim profundă recunoştinţa şi admiraţie Secţiei de Ştiinţe Biologice a Academiei Române în frunte cu acad. AR Maya Simionescu - preşedinta secţiei, precum şi membrilor Academiei Române, profesorilor Marian-Traian Gomoiu, Constantin Toma, Dumitru Murariu, Dan Munteanu , care m-au recomandat şi susţinut plenar la toate etapele de alegere a noilor membri ai Academiei Române. Vă asigur că acest eveniment neverosimil, dar adevărat ca premieră pentru perioada ultimilor 70 ani de la fondarea primelor Institute de Cercetare în domeniul Biologiei, nu v-a întârzia să perpetueze realizarea în comun a unor cercetări de excelenţă ştiinţifică. 

 

-Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim mari succese în continuare.

 

 

Fișier biografic:

 

Ion Toderaș s-a născut la data de 17 august 1948, în satul Logăneşti, r. Hâncești

 

Activitatea managerială:

 

-Director al Institutului de Zoologie (1993-2006; 2009- prezent);

-Şef catedră USM Facultatea de Biologie şi Pedologie (1988-2006); 

-Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice a AŞM (2004 – 2008);

-Fondator şi coordonator al Centrului de Biologie Generală şi Moleculară, (2007- prezent);

-Preşedinte al Societăţii Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova (2000-prezent);

-Preşedinte al Consiliului Naţional UNESCO ,,Omul şi Biosfera" al Rep. Moldova (2010-prezent); 

-       Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii a Republicii Moldova (2006 – prezent).

 

 

back to top

Alte știri

Dilemă

Poluat de reziduuri de la o construcţie din preajmă?!

Poluat de reziduuri de la o construcţie din preajmă?!

24-03-2017 | Hits:72

Deşeurile deversate în parcul de la izvor au scos din anonimat destinaţia unei a...

Educaţie

Un nou proiect educaţional benefic

Un nou proiect educaţional benefic

24-03-2017 | Hits:26

„Resurse educaţionale deschise” (RED)- un nou proiect educaţional benefic şi pen...

Cultură

Premiul Mare la concursul cercurilor dramatice

Premiul Mare la concursul cercurilor dramatice

24-03-2017 | Hits:12

Tinerii actori din Mingir – Premiul Mare la concursul cercurilor dramatice

Tineret

Centrul de Informare al UE – lansat la Biblioteca raională

Centrul de Informare al UE – lansat la Biblioteca raională

17-03-2017 | Hits:75

Ieri, în cadrul Bibliotecii publice raionale „ÎPS Antonie Plămădeală” din or. Hâ...

Eveniment

Ziua Internațională a Pădurilor

Ziua Internațională a Pădurilor

17-03-2017 | Hits:80

„Hânceşti-Silva” va întreprinde activităţi de susţinere a Zilei Internaționale a...

Accident

S-a înecat în iazul din grădina bunicilor

S-a înecat în iazul din grădina bunicilor

17-03-2017 | Hits:314

Un copil de patru ani s-a înecat în iazul din grădina bunicilor