Menu
Raioane, judeţe sau regiuni?

Raioane, judeţe sau regiuni?

Raioane, judeţe sau regiuni? Reforme, reforme şi ...

Cât de des faceţi sport?

Cât de des faceţi sport?

Am ajuns la finalul Lunii Olimpice, perioadă în ca...

Accesoriile pentru vacanţa de vară – la preţuri de lux

Accesoriile pentru vacanţa de vară – la preţu…

Accesoriile pentru vacanţa de vară – la preţuri de...

Admiterea la Şcoala profesion ală din Hânceşti

Admiterea la Şcoala profesion ală din Hânceşt…

Școala în care eşti plătit să înveţi și care îți a...

Interviu cu Albert Darie

Interviu cu Albert Darie

La o cafea cu Albert Darie, şeful Inspecţiei Ecolo...

Viceministrul Muncii în vizită la Hânceşti

Viceministrul Muncii în vizită la Hânceşti

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei ...

Succes pentru proiectul “Vineri Film’s”

Succes pentru proiectul “Vineri Film’s”

Proiectul  “Vineri Film’s” a fost lansat cu succes...

Marele premiu pentru actorii din Mingir

Marele premiu pentru actorii din Mingir

Marele premiu pentru trupa de teatru „Ghioceii” la...

Excursie pentru sportivii din Hânceşti

Excursie pentru sportivii din Hânceşti

Tinerii sportivi din Hânceşti – în vizită la Unive...

Primul val de deportări

Primul val de deportări

Primul val de deportări – comemorat la Hânceşti

FC Petrocub - la înălţimi

FC Petrocub - la înălţimi

FC Petrocub se pregăteşte de Campionatul Moldovei ...

Ziua medicului la Hânceşti

Ziua medicului la Hânceşti

Diplome şi dedicaţii muzicale pentru medicii din r...

Donaţie de ambulanţe

Donaţie de ambulanţe

Încă o donație pentru Spitalul raional venită din ...

Motocicletă implicată în accident

Motocicletă implicată în accident

Doi tineri pe motocicletă s-au tamponat violent în...

Indemnizaţii mai mari pentru medicii care... fug

Indemnizaţii mai mari pentru medicii care... …

Ţara rămâne fără medici şi cadre medicale, care pr...

Turneu la lupte libere

Turneu la lupte libere

Turneul Naţional de lupte libere „Cupa Hânceşti” -...

Cât vă costă o vacanţă?!

Cât vă costă o vacanţă?!

O vacanţă de vis se prea poate să rămână la statut...

Pe uliţa satului… Şipoteni     

Pe uliţa satului… Şipoteni    

Satul Şipoteni a prins viaţă şi culoare!

Prev Next

La o cafea cu Gheorghe Lică

La o cafea cu Gheorghe Lică

Directorul general al SA „Operator Regional Apă Canal” Hânceşti: „Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are un rol decisiv în îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor”

Interviu realizat în ajunul Zilei profesionale a lucrătorului din gospodăria de locuinţe şi deservire comunală

 

-Dle Gheorghe Lică, recent întreprinderea comunală SC „Amen Ver” SA şi-a schimbat denumirea în SA „Operator Regional Apă Canal” Hânceşti. Aceasta implică şi schimbarea spectrului de servicii prestate?

-Necesitatea schimbării denumirii întreprinderii a fost dictată de două motive. Primul este faptul că acum prestăm servicii la nivel regional, atât în or. Hânceşti, cât şi în localităţile adiacente: Bozieni, Fârlădeni, Logăneşti, Mereşeni. Alt motiv este faptul că denumirea veche, ce include termenii de amenajare şi înverzire, nu mai este actuală, întrucât noi nu mai prestăm aceste servicii. De asemenea, cu vechiul statut, întreprinderea noastră n-ar fi atractivă pentru investitorii externi în servicii de apă şi canalizare. Astfel, prin decizia Consiliului orăşenesc Hânceşti din 29.12.2016, a fost adoptată denumirea nouă a întreprinderii, care activează în baza următoarelor principii: calitatea serviciilor şi eficienţa acestora, tarife echilibrate şi protecţia mediului înconjurător. Genurile principale de activitate ale întreprinderii sunt: captarea, depozitarea şi distribuirea apei, colectarea şi epurarea apelor uzate, construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare.

 

-Ce lucrări mai desfăşuraţi în cadrul proiectului de aprovizionare cu apă a oraşului şi de ce în unele regiuni, totuşi, apa nu corespunde cerinţelor?

-Datorită acordului semnat în 2010 cu Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană pentru Investiţii şi Fondul de Investiţii din Vecinătate, întreprinderea a beneficiat de 3,3 milioane euro, dintre care 2,2 milioane euro sub formă de grant şi 1,1 milioane euro sub formă de credit pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor publice de aprovizionare cu apă. În urma implementării acestui proiect, întreprinderea a extins reţelele publice de aprovizionare cu apă şi a mărit considerabil numărul de consumatori. Astfel, în or. Hânceşti avem 5133 de branşamente la apeduct cu 7445 de consumatori, în s. Bozieni – 393 branşamente cu 557 consumatori, în Logăneşti – 227 branşamente cu 528 consumatori, în Mereşeni – 107 branşamente cu 160 de consumatori, în Fârlădeni – 176 branşamente cu 253 consumatori. Pentru menţinerea în stare stabilă de funcţionare, reţelele de apă şi canalizare sunt permanent sub controlul departamentului tehnic, care înlătură în cel mai scurt timp avariile care apar. Banii alocaţi în cadrul proiectului cu BERD au fost direcţionaţi la construcţia reţelelor de distribuire a apei, pentru sursa de apă Fârlădeni nefiind preconizate resurse financiare. Însă, economiile obţinute în urma efectuării licitaţiei şi la construcţia reţelei de apă – 904 mii euro – au fost redirecţionaţi la sursa de apă Fârlădeni, unde s-au construit patru fântâni arteziene la adâncimea de 280-320 m, o staţie de pompare performantă, automatizată 100%, ce pompează apa în or. Hânceşti, şi colectorul principal de la staţia de pompare Fârlădeni până la staţia de pompare Hânceşti, regiunea Pământul mic, cu o lungime de 11,8 km. Aceste patru fântâni aprovizionează o mare parte a oraşului cu apă de la Fârlădeni, dar aceasta nu acoperă necesităţile întregului oraş şi a celor cinci localităţi. Din acest motiv, în unele sectoare din oraş apa e de calitate nu prea bună. Noi cunoaştem foarte bine situaţia în privinţa calităţii apei şi, de aceea, în 2016, cu ajutorul Consiliului raional şi a primăriei Hânceşti, a fost elaborat şi înaintat un proiect la ADR Centru pentru îmbunătăţirea calităţii apei şi aprovizionarea cu apă în totalitate a oraşului şi a celor 5 localităţi. Proiectul dat a luat cel mai mare punctaj la concurs şi urmează să fie finanţat de ADR. Prin Hotărârea Guvernului 293 din 14 aprilie 2017, proiectul „Sisteme regionale apă-canal – garanţia sănătăţii noastre” va fi implementat în or. Hânceşti şi localităţile adiacente în perioada anilor 2017-2020. Acest proiect prevede construcţia a 8 fântâni arteziene, staţia de tratare a apei şi conexiunile reţelelor către satele Fîrlădeni, Bozieni, Mereşeni, Logăneşti şi Buţeni. Astfel, vom ajunge la finalul proiectului de aprovizionare cu apă potabilă de bună calitate a oraşului Hânceşti şi a celor 5 localităţi. La moment, primăria Hânceşti şi întreprinderea „Apă Canal” duce tratative cu Guvernul ceh pentru a face investiţii în tratarea apei şi reconstrucţia staţiei de epurare din or. Hânceşti, unde vor fi colectate apele uzate din cele 5 localităţi. Nu am fi reuşit să realizăm toate aceste lucruri frumoase pentru oraş fără implicarea primarului oraşului, Alexandru Botnari, căruia dorim pe această cale să-i mulţumim.

 

-Care sunt cele mai importante lucrări efectuate de întreprindere la sistemul de apă şi canalizare a oraşului în anul trecut?

-Pe parcursul anului 2016, cu ajutorul primăriei au fost îndeplinite lucrări de extindere a reţelelor publice de apă şi de canalizare în sumă de 979,890 lei, şi anume: construcţia reţelei publice de alimentare cu apă pe str. Mănăstirea Căpriana, str. Ştefan cel Mare, str. V. Alecsandri, str. Bucovina, str. V. Micle, str. Grădinilor, str. Izvoarelor, str. M. Viteazu, str. Livezilor, str. Pluguşorul, construcţia reţelei publice de canalizare pe str. I. Domeniuc, construcţia reţelei de alimentare cu apă şi canalizare pe str. Crizantemelor, lucrări de reparaţie a acoperişului clădirii administrative a întreprinderii, lucrări de reparaţie a parcului auto. Primăria oraşului, prin atragerea investiţiilor din Fondul Ecologic Naţional, a finanţat construcţia reţelelor publice de canalizare în 5 sectoare ale oraşului cu 4 staţii de pompare. Două sectoare au fost deja date în exploatare, Floarea 1 şi Floarea 2, precum şi str. Ion Neculce şi Gura Cotului. Alte trei sunt la etapa de finalizare. De asemenea, s-a dat în exploatare apeductul de pe str. Chişinăului. La moment, avem 2682 de branşamente la sistemul de canalizare cu 3604 consumatori. 

 

-Care ar fi premizele dezvoltării acestui domeniu, încât mai mulţi cetăţeni să beneficieze de servicii de apă şi canalizare printr-un sistem centralizat?

-E important de menţionat faptul că serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are un rol decisiv în îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor, dar şi în susţinerea ramurii economice. Ţinând cont de importanţa acestora pentru economie şi producerea altor bunuri şi servicii, eficienţa şi calitatea serviciilor date constituie un factor de competitivitate şi transparenţă, în special datorită faptului că această ramură necesită atragerea investiţiilor, fapt ce este destul de dificil în contextul crizei economice actuale. Pentru dezvoltarea infrastructurii în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare este necesară reabilitarea şi extinderea reţelelor de aprovizionare cu apă şi de canalizare, procurarea utilajelor şi echipamentelor  de tratare şi distribuire a apei potabile, de elaborat metode eficiente şi ecologice de transportare şi epurare a apelor uzate. Creşterea numărului de utilizatori este factorul cheie în obţinerea performanţelor şi eficienţei economice în cadrul acestei activităţi. În contextul celor enunţate, pentru atingerea condiţiilor de creditare, este obligatorie existenţa unui operator regional care ar întruni toate condiţiile de prestare a unui serviciu public calitativ, raţional din punct de vedere a protecţiei resurselor naturale, cât şi rezonabil din punct de vedere economic, luând în calcul puterea de cumpărare a serviciului dat de către consumatori în limita bugetelor disponibile. O prioritate a întreprinderii pe viitor este faptul de a atrage şi alte localităţi în vederea acordării serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare, pentru ca cât mai mulţi cetăţeni să beneficieze de utilităţi moderne, la cele mai înalte standarde.

 

-Vă mulţumim pentru interviu!

 

Elena ZAIŢEV

 

back to top

Alte știri

Interviu

Interviu cu Albert Darie

Interviu cu Albert Darie

23-06-2017 | Hits:93

La o cafea cu Albert Darie, şeful Inspecţiei Ecologice Hânceşti „Fiecare trebui...

Educaţie

Admiterea la Şcoala profesion ală din Hânceşti

Admiterea la Şcoala profesion ală din Hânceşti

23-06-2017 | Hits:93

Școala în care eşti plătit să înveţi și care îți asigură un job după absolvire -...

Economie

Accesoriile pentru vacanţa de vară – la preţuri de lux

Accesoriile pentru vacanţa de vară – la preţuri de lux

23-06-2017 | Hits:50

Accesoriile pentru vacanţa de vară – la preţuri de lux Cât costă costumele de b...

Social

Cât de des faceţi sport?

Cât de des faceţi sport?

23-06-2017 | Hits:49

Am ajuns la finalul Lunii Olimpice, perioadă în care majoritatea copiilor, în sp...

Sport

Cupa raionului Hânceşti la tenis de masă

23-06-2017 | Hits:8

Cupa raionului Hânceşti la tenis de masă Duminică, 18 iunie, a demarat Cupa rai...

Societate

Viceministrul Muncii în vizită la Hânceşti

Viceministrul Muncii în vizită la Hânceşti

22-06-2017 | Hits:109

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei ne pregătește noi modificări l...